You are here: Home

มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

พันธกิจ มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง...

ส.ค.27

คณะผู้บริหาร มจร.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการ วัดสระเกษ

อีเมล พิมพ์ PDF

พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มจร.วข.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการ วัดสระเกษ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ชมภาพคลิกที่นี่

 
ส.ค.24

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำมารยาทไทยพุทธ

อีเมล พิมพ์ PDF

พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำมารยาทไทยพุทธ โดยคณะทีมงานพระวิทยากร มจร.อุบลฯ เป็นผู้บรรยาย ณ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่

 
ส.ค.21

โครงการอบรมผู้บริหารโซนตะวันออกเฉียงเหนือ มจร.ขอนแก่น

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพ โครงการอบรมผู้บริหารโซนตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง กระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมระเบียบรัตน์ - เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ชมภาพคลิกที่นี

 
ส.ค.14

พระครูสารกิจโกศล เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ๘ ทุน

อีเมล พิมพ์ PDF

พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจำนวน ๘ ทุน โดย ผศ.สุบรรณ จันทบุตร ตัวแทนทุนสังคมสงเคราะห์กราบนิมนต์ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ชมภาพคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
ส.ค.12

ผู้บริหารและคณาจารย์ทัศนศึกษาประเทศพม่า

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ทัศนศึกษา ณ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ชมภาพคลิกที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ส.ค.11

สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ๘๔ พรรษา , พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดี ได้นำคณะบุคลากร พระนิสิตนักศึกษา สวดมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ชมภาพคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
ส.ค.09

โครงการฝึกอบรมทักษะการอ่านการเขียนอักษรขอมอักษรธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมการอ่าน-การเขียนอักษรขอมอักษรธรรม แก่พระสงฆ์และประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
ก.ค.30

มจร.อุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานอุบลฯรวมใจ เทิดไท้ ๘๔ พรรษา

อีเมล พิมพ์ PDF

วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมอุบลราชธานีรวมใจ เทิดไท้ ๘๔ พรรษา มหาราชา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
ก.ค.17

มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นโดยได้ส่งเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กเข้าร่วมและได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ ๒" ประเภทเทียนติดพิมพ์ขนาดเล็ก จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ก.ค.10

โครงการอบรมเทคนิคการสอนธรรมะแด่พระนิสิต

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพ โครงการอบรมเทคนิคการสอนธรรมะแด่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยคณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
ก.ค.10

พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดี ทัศนศึกษา ณ ประเทศจีน

อีเมล พิมพ์ PDF

ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งสองฝ่าย ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๑-๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ชมภาพคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 2 จาก 4

ติดตามข่าวจาก Facebook


กด Like, ถูกใจ เพื่อติดตามข่าวสาร

วีดีโอแนะนำจากยูทูป

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมจร.
ตรวจเยี่ยม มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
พระธรรมโกศาจารย์ ให้โอวาทแด่
คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี


พระธรรมโกศาจารย์ และคณะผู้บริหาร
ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารมจร.
พระครูสารกิจโกศล กล่าวขอบคุณ
พระธรรมโกศาจารย์ ที่ได้เมตตาเยี่ยม


พระครูสารกิจโกศล กล่าวปิดการบรรยาย
การเผยแผ่ธรรมกับวิธีที่ต้องเปลี่ยนแปลง


เวลา

ระบบสมาชิก

แบบสำรวจ

มจร.ควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด
 

บริการต่างๆ ของมหาจุฬาฯ


พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์

ดาวน์โหลด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้128
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้187
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้485
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1062
mod_vvisit_counterเดือนนี้4224
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1806
mod_vvisit_counterทั้งหมด167623

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 5
ไอพีของคุณ: 54.227.67.175
,
Today: 07 29, 2014

บริการต่างๆของมจร.

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ
อาคารรับรองอาคันตุกะ
ระบบทุนการศึกษา
มจรกับการประชุมนานาชาติ
สถาบันภาษา
โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาวะการมีงานทำของนิสิต
กระทู้ถาม-ตอบ
พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม
โรงเรียนบาลีเตรียม
ระบบงานวิจัย
มหาจุฬาฯ อยุธยา
การจัดการความรู้
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์
รายงานประจำปี